นโยบายการเป็นผู้สอน (Tutor Policy)

หากคุณต้องการเสนอบริการการเป็น “ผู้สอน” บนแพลตฟอร์ม Coursifind คุณต้องอ่าน และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายสำหรับผู้สอนเหล่านี้ (“นโยบายการเป็นผู้สอน”) ในการเป็นผู้สอนของ Coursifind คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการสอน ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Coursifind (Terms of Service)

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายการเป็นผู้สอนฉบับนี้ทั้งหมดแสดงว่า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สอนบนแพลตฟอร์ม Coursifind และคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆจาก Coursifind ไม่ว่าจะเป็นการบริการใดๆที่เรามีให้

นโยบายการเป็นผู้สอนนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานที่สูงที่สุดสำหรับพฤติกรรมของผู้สอนในการสอนแต่ละคลาสกับผู้เรียน โดยเราตั้งความหวังไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้หลักการแนะนำผู้สอน ในการประพฤติ ปฏิบัติตนเมื่อผู้สอนเสนอบริการการสอน และการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

อย่างไรก็ตาม ผู้สอนของเรามาจากหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ทั้งในประเทศไทย และนอกประเทศไทย จึงอาจจะมีความคุ้นเคยกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ นโยบายการเป็นผู้สอน จึงพยายามนำมาตรฐานการเคารพ และความอดทนอดกลั้นอันเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากลมาใช้งาน

นโยบายการเป็นผู้สอนนี้ ไม่ได้พยายามแก้ไขทุกสถานการณ์ที่อาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกันกับผู้เรียนบนแพลตฟอร์ม แต่เป็นการให้หลักการสำหรับพฤติกรรมทางจริยธรรม และวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการบริการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามที่ Coursifind คาดหวังไว้

1. การสมัครเป็นผู้สอน และคำอธิบายการให้บริการ

1.1 การสมัครเป็นผู้สอน

ก่อนที่จะกลายมาเป็น “ผู้สอน” บน Coursifind คุณต้องลงทะเบียน (sign up) เข้าสู่ระบบ และยืนยันการสมัครก่อน (verify email) ซึ่งลิ้งค์ที่ใช้สำหรับการยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่มีเข้าสู่ระบบ กดส่งยืนยันแบบฟอร์ม หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 3-5 วันทำการ ทางทีมจะติดต่อกลับไปหา เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์

เมื่อคุณได้รับการอนุมัติผ่านมาตรฐานการสอน ของทางทีมเราแล้ว คุณก็จะกลายเป็น “ผู้สอน” ที่สามารถให้บริการการสอนบน Coursifind ได้ โดยการสร้างคอร์สเรียน กำหนดราคาค่าสอนต่อชั่วโมงของวิชานั้นๆ และเซ็ทเวลาที่สะดวกสอนได้เอง โดยทุกขั้นตอนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาต Coursifind อาจได้รับ

(i) รายงานการตรวจสอบประวัติจากบันทึกสาธารณะ หรือผ่านบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเชื่อมั่นทางอาญา หรือการลงทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศ และ/หรือ

(ii) รายงานตรวจสอบการยืนยันตัวตน ตามเงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้สอน คุณตกลง และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล และวันเกิดของคุณ เพื่อขอรับรายงานดังกล่าว

1.2 คำอธิบายการให้บริการ

ผู้สอนทุกคนต้องสร้างคำอธิบาย คำแนะนำตัว หรือรายละเอียดเกี่ยวกับคุณต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Coursifind เมื่อสร้างคำอธิบายของการบริการการสอนของคุณแล้ว คุณตกลงยอมรับสิ่งต่อไปนี้

(i) เขียนคำอธิบายการบริการที่เฉพาะเจาะจงโดยละเอียด พร้อมขอบเขตการสอน และบทเรียนที่ชัดเจน

(ii) ตั้งเป้าหมาย ความคาดหวังของตัวเองที่คุณคิดว่าจะสามารถทำได้อย่างดีที่สุด หรือเกินที่สิ่งคาดหวังไว้

(iii) จะไม่เสนอบริการโดยที่มีเจตนาจะฉ้อโกง หรือให้บริการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำอธิบายของคุณ หรือเสนอบริการใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อเสนอแนะ หรือรีวิวในเชิงบวก

(iv) ห้ามโฆษณาบริการการสอนของที่อื่นให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลที่สาม สถาบันกวดวิชา เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่น

(v) ห้ามใส่ข้อมูลติดต่อส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เบอร์โทรศัพท์ บัญชีโซเซี่ยลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ tiktok ฯลฯ และ

(vi) ห้ามใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ วิบัติ หรือสื่อความหมายที่อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้

2. แนวทางการให้บริการของผู้สอน

2.1 คำขอจองคลาสเรียน

หลังจากคุณได้รับคำขอจองคลาสเรียนจากผู้เรียนแล้ว คุณตกลงยอมรับสิ่งต่อไปนี้

(i) ใช้แพลตฟอร์มของ Coursifind ในการจัดการบริหารคลาสเรียนทั้งหมดในคำขอจองคลาสเรียนของผู้เรียน

(ii) ตอบสนองคำขอจองคลาสเรียนจากผู้เรียนทันที (ภายใน 12 ชั่วโมง ก่อนคำขอนั้นจะสิ้นสุดอายุลง)

(iii) สื่อสารกับผู้เรียนหลังจากยืนยันตอบรับการจองคลาสเรียนดังกล่าวแล้ว เพื่อพูดคุยเรื่องเนื้อหาในการเรียนการสอนสำหรับคลาสนั้นๆ และสื่อสารกับ Coursifind อย่างรวดเร็วหากทางเรามีการแจ้งอะไรถึงผู้สอน

(iv) ตอบสนองต่อคำขอจองคลาสเรียนทั้งหมดด้วยการ “อนุมัติ” หรือ“ไม่อนุมัติ” หรือ“เสนอปรับเปลี่ยนวันเวลาเพื่อจัดตารางใหม่” อย่าเพิกเฉยต่อคำขอจองคลาสเรียน จนทำให้คำขอนั้นหมดอายุลง

2.2 นโยบายการสอน

ผู้สอนทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้เมื่อมีการเสนอบริการการสอนบน Coursifind

(i) มีความรับผิดชอบต่อคลาสสอนทุกคลาส คลาสเรียนที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วถือเป็นความรับผิดชอบที่คุณมีต่อผู้เรียน ดังนั้นการขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอน หรือการยกเลิกคลาสเรียน ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณจะทำ ถ้าหากคุณทราบว่าในวันนั้นๆ หรือในช่วงนั้นๆ ที่ผู้เรียนจองคลาสเรียนเข้ามา คุณจะไม่สามารถสอนได้จริงๆ หรือไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดรีบแจ้งกับผู้เรียนทันที และอัพเดทตารางการจองคลาสเรียนใหม่ในตารางสอนของคุณทันที

(ii) เริ่มการสอนอย่างตรงเวลา ผู้สอนควรติดต่อกับผู้เรียนในช่องทางการสื่อสารบนแพลตฟอร์มก่อนถึงเวลาเรียน เพราะบางครั้งอาจจะเกิดความสับสน หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอีเมล รหัสผู้ใช้งาน วันและเวลาเรียนที่ผู้เรียนสับสนได้ การที่ผู้สอนได้ติดต่อ พูดคุยกับผู้เรียนก่อนถึงเวลาเรียน จะทำให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้

(iii) รอผู้เรียนที่เข้าเรียนสาย ถ้าหากผู้เรียนเข้าเรียนสาย ผู้สอนยังต้องเตรียมตัวให้ว่าง และพร้อมสอนตลอดระยะเวลาที่ผู้เรียนได้ทำการจองคลาสไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนจะไม่ถูกคาดหวังว่าต้องนัดสอนชดเชยให้กับเวลาที่เสียไปที่นักเรียนมาสาย และจะไม่ถูกเรียกร้องให้สอนต่อเมื่อเวลาที่จองคลาสไว้สิ้นสุดลง

(iv) การจัดตารางเวลาใหม่เนื่องจากนักเรียนขาดเรียน ถ้าผู้เรียนขาดเรียน เป็นสิทธิของทางผู้สอนที่จะได้รับค่าสอนแบบเต็มจำนวน แต่อย่างไรก็ดี ถ้าหากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิก เร่งด่วน หรือการเข้าใจผิดอย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ ผู้สอนสามารถใช้ดุลยพินิจเพื่อยินยอมให้นักเรียนสามารถลงเรียนใหม่อีกครั้งเพื่อชดเชยได้

(v) จบคลาสเรียนอย่างตรงเวลา ผู้สอนจะไม่ทำการเลิกคลาสเรียน ก่อนหมดเวลาที่ผู้เรียนจองไว้อย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 5 นาที หรือน้อยกว่าก่อนหมดเวลาถือว่าเป็นเวลาที่รับได้ และแจ้งให้นักเรียนทราบอย่างสุภาพ ว่าคลาสเรียนกำลังจะสิ้นสุดลง โดยทำการเตือนพวกเขาก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาของคลาสเรียน

(vi) แก้ไขปัญหาคลาสเรียนด้วยการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับคลาสเรียน Coursifind หวังว่าผู้สอน และผู้เรียน จะตกลงกันได้โดยการรายงานปัญหาเกี่ยวกับคลาสเรียน ถ้าหากมีปัญหาที่ต้องการให้ทีมงานเรา เป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ย เราอยากขอให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนส่งหลักฐานต่างๆที่มีที่เกี่ยวข้อกับปัญหานั้นๆให้กับทางเรา วิธีนี้จะช่วยทำให้ Coursifind ช่วยแก้ไข้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

(vii) ผู้สอนจะไม่สามารถสอน หรือผู้เรียนจะค้นหาผู้สอนไม่เจอในหน้าการค้นหาผู้สอน หากผู้สอนมีเงินในกระเป๋าเงินเป็นจำนวนติดลบ

2.3 นโยบายการยกเลิก และการร้องเรียนเกี่ยวกับคลาสเรียน

หากมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียน ผู้สอนจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียน ผู้สอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 18% ของบทเรียนนั้น Coursifind อยากให้การยกเลิกคลาสเรียนเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้สอนที่จะทำการเลือก

หากคลาสเรียนที่เสร็จสมบูรณ์ใดๆ ที่ถูกแจ้งร้องเรียนจากผู้เรียนว่าผู้สอนไม่เข้าสอน และผลการตรวจสอบพบว่าผู้สอนไม่ได้เข้าสอนตามการแจ้ง ผู้สอนจะถูกตัดจากกระเป๋าเงินเป็นจำนวน 18% ของราคาคลาสเรียนดังกล่าว

สำหรับผู้สอนที่ทำการยกเลิกคลาสเรียนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเริ่มสอน ตั้งแต่คลาสแรกที่เริ่มสอน Coursifind เครดิตของคุณจะติดลบ และจะมีการหักในครั้งถัดไปเมื่อมี Coursifind เครดิต จากผู้เรียนเข้าถึงกระเป๋าเงินของคุณ หรือคุณสามารถเติมเงินเพื่อแก้ไขยอดติดลบดังกล่าว ผู้สอนใดที่มีเครดิตในกระเป๋าเงินติดลบ ผู้เรียนจะไม่สามารถค้นหาผู้สอน หรือเวลาตารางคลาสเรียนของผู้สอนได้นับจากวัน/เวลาที่เครดิตติดลบ

2.4 การจ่ายเงิน และข้อเสนอแนะ

หลังจากคุณเสนอการให้บริการการสอนแล้ว คุณตกลงยอมรับสิ่งต่อไปนี้

(i) ใช้บริการชำระเงินของ Coursifind เพื่อจัดการเรื่องการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับให้บริการการสอนของคุณภายในแพลตฟอร์มเท่านั้น และ

(ii) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เป็นรูปธรรม และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน

2.5 การยืนยันหลังจากบริการการสอนเสร็จสิ้น

หลังจากผู้สอน ได้ให้บริการการสอนเรียบร้อยแล้วในทุกคลาสเรียน ทาง Coursifind จะขอให้คุณทำการยืนยันว่าได้ทำการให้บริการนั้นเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันในการรับ Coursifind เครดิตสำหรับค่าบทเรียนนั้นสำหรับคุณ

2.6 คำแนะนำเพิ่มเติม

ในการให้บริการการสอนของคุณบนแพลตฟอร์ม Coursifind คุณตกลงยอมรับสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

(i) รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) รวมถึงการละเว้นการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียน เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ บัญชีโซเชียลมีเดีย ที่อยู่อาศัย ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว หรืออื่นๆ เป็นต้น

(ii) รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้สอนเอง โดยการไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ กระเป๋าเงินของคุณบน Coursifind ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

(iii) รักษาข้อมูลการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเสร็จการชำระเงิน ในทุกๆการให้บริการการสอนของคุณ

(iv) ร่วมมือกับ Coursifind ในการดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกง และในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ และ

(v) หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม หรือการปฏิบัติในทางที่ไม่ควร ให้รายงานการละเมิดข้อกำหนดของ Coursifind หรือนโยบายของ Coursifind ดังกล่าวให้กับทีม Coursifind โดยทันที

3. มาตรฐานการบริการ

3.1 มีความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม

เคารพค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การนับถือต่างๆ ของผู้เรียน และพึงระลึกไว้เสมอว่า การเหมารวม และใช้ความคิดของเราเป็นผู้ตัดสิน เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดการไม่พอใจต่อกันได้

เราแนะนำว่า ให้หลีกเลี่ยงข้อสนทนาเกี่ยวกับ

- ฐานะ / ฐานะทางสังคม / เงินเดือน

- อุดมการณ์ทางการเมือง

- สถานะ

- เชื้อชาติ

- เพศสภาพ

- ความเชื่อในศาสนา

- รสนิยมส่วนบุคคล

3.2 มีความอดทนและความสุภาพ

ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญของผู้สอนคือการเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้เรียนเหล่านั้นให้สามารถก้าวผ่านความยากลำบากในการเรียน อุปสรรคต่างๆที่เจอในวิชาเรียน พร้อมทั้งคอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และทำให้ผู้เรียนเหล่านั้นเก่งขึ้น ดีขึ้น พัฒนาขึ้น และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น หลีกเลี่ยงการบั่นทอนกำลังใจต่อนักเรียน เช่น

(i) ไม่ดุด่า ว่ากล่าวตำหนิอย่างรุนแรงกับผู้เรียน ไม่ตะโกน ไม่ต่อว่าผู้เรียน และดูถูกเกี่ยวกับพื้นฐาน ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน

(ii) ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือคำที่รุนแรงกับผู้เรียน ควรสื่อสารกับผู้เรียนอย่างให้เกียรติและมีมารยาทต่อกัน

(iii) ไม่ใช้อารมณ์กับผู้เรียน

หากคุณคาดว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ หรืออารมณ์ให้อยู่ในสภาวะปกติได้ ให้ติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Coursifind Customer Support) เพื่อให้เข้าช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือแจ้งกับผู้เรียนให้ติดต่อมาทางเราเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

3.3 มีความเป็นมืออาชีพ

ผู้สอนควรเป็นผู้ติดต่อไปหาผู้เรียนก่อนเพื่อสร้างความสันพันธ์ที่ดี และพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่จะสอนในคลาสเรียนที่ต้องเจอกัน เพิ่มเติมจาก แนวทางการให้บริการของผู้สอน ในหัวข้อที่ 2 ด้านบน Coursifind เรายังคาดหวังว่าผู้สอนจะมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการการสอนของคุณด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย

(i) กระตือรือร้นในการโต้ตอบสื่อสารกับผู้เรียน หากคุณได้รับข้อความจากผู้เรียน ควรจะตอบกลับในทันที และเมื่อคุณได้รับคำขอจองคลาสจากผู้เรียน คุณควรตอบสนองต่อคำขอนั้นภายใน 12 ชั่วโมง หรือก่อนที่ผู้เรียนจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ แพลตฟอร์มของเราจะมีการส่งคำเตือนไปหาผู้สอนในทุกครั้งที่มีผู้เรียนทำรายการต่างๆเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการจองคลาสเรียน การขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียน หรือการยกเลิกคลาสเรียน แต่ทั้งนี้ทางเรายังขอให้ทางผู้เรียน เข้าสู่ระบบ เพื่อมาเช็ครายการต่างๆด้วยตัวเองด้วยอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง

(ii) ให้ความสำคัญกับตารางเวลาสอนของคุณ คอยตรวจสอบวัน-เวลาที่คุณลงประกาศสอนว่าตรงกับวัน-เวลาที่คุณว่างจริงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย้ายวัน-เวลาเรียน และการยกเลิกคลาสเรียน

(iii) เคารพข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน ในการบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอต่างๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เรียนก่อนเท่านั้น

(iv) เตรียมเนื้อหาการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการ และเป้าหมายของผู้เรียน เป้าหมาย และความคาดหวังของผู้เรียนที่ต้องการจากการลงเรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้สอนต้องให้บริการแก่ผู้เรียน และ

(v) ให้คำแนะนำต่อผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา และอย่างสุภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปพัฒนาทบทวน หรือหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ และให้อิสระแก่ผู้เรียนในการให้คะแนนการสอน การรีวิวการสอนของผู้เรียน การเสนอแนะต่างๆจากผู้เรียนแก่ผู้สอน ซึ่งถ้าหากผู้สอนเห็นว่าคำแนะนำ หรือฟีดแบคดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง หรือไม่ยุติธรรม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Coursifind Customer Support) เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว

4. การละเมิดนโยบายการเป็นผู้สอน

ทาง Coursifind และผู้เรียนมีความคาดหวังว่าผู้สอนจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้บริการการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานการสอนต่างๆ ที่ทางเราแจ้งไว้ข้างต้น และทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องที่ได้ลงเรียนกับคุณ เงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลที่หากคุณปฏิบัติจะถึงเป็นการละเมิดนโยบายการเป็นผู้สอนของ Coursifind

(i) ไม่เข้าสอนในคลาสเรียนที่ได้รับการยืนยันจากผู้เรียนแล้ว ซึ่งคอร์สเรียนดังกล่าวได้ชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว และผู้สอนยืนยันการสอนแล้วเช่นกัน

(ii) ล้มเหลวในการรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา หรือข้อโต้แย้งต่างๆกับผู้เรียน

(iii) สร้างความไม่พอใจต่อผู้เรียนอย่างรุนแรงอย่างไม่สามารถยอมรับได้ หรือ

(iv) ละเมิดข้อกำเนิดหรือนโยบายต่างๆบางข้อ หรือทั้งหมดของ Coursifind

Coursifind ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆก็ตาม และเมื่อใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางแพลตฟอร์ม โดยการ

(i) ยกเลิกการให้บริการการสอน (คลาสสอน) ทั้งหมดของทางผู้สอน

(ii) จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

(iii) แก้ไข ปรับเปลี่ยน กระเป๋าเงินของผู้สอน (Tutor Wallet) และ/หรืออายัด หรือระงับกระเป๋าเงินของผู้สอนชั่วคราว

(iv) ระงับ หรือตัดบัญชีของผู้สอน หรือ

(v) ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือการเยียวยาทางกฎหมาย

5. เนื้อหาของผู้สอน (Tutor content)

ในนโยบายนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาต่างๆที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ในแพลตฟอร์มของ Coursifind

5.1 ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้สอน

บทความต่างๆของผู้สอน เช่น วิดีโอการสอน วิดีโอการแนะนำตัวของคุณ หรือเอกสารอื่นใด ที่ใช้ในการบริการการสอนของคุณบนแพลตฟอร์มของ Coursifind จะถือเป็นสิทธิ์ของผู้สอนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหากทาง Coursifind ต้องการนำข้อมูลของคุณไปใช้ จะมีการติดต่อ หรือการแจ้งไปยังผู้สอนก่อนเสมอ

5.2 สิทธิของผู้เรียนต่อเนื้อหาของผู้สอน

เนื้อหา บทความ และวิดีโอต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในคลาสเรียนที่คุณได้จัดเตรียมไว้สอน หรือจัดเตรียมไว้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถขอจากทางผู้สอน หรือขอคัดลอก เพื่อนำไปใช้ต่อในวัตถุประสงค์ทางการศึกษาส่วนบุคคลเท่านั้น

5.3 สิทธิของ Coursifind ต่อเนื้อหาของผู้สอน

นอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งานต่างๆที่คุณมอบให้ Coursifind เพื่อใช้ดู คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณแล้ว คุณยังให้สิทธิ์ Coursifind ในการนำวิดีโอแนะนำตัว โปรไฟล์ และข้อมูลเกี่ยวกับบริการการสอนของคุณ นำไปใช้ในด้านการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมแพลตฟอร์มของ Coursifind ในรูปแบบต่างๆ ตามสื่อโซเชี่ยลมีเดีย

6. ข้อห้าม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อจำกัด เงื่อนไข และนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Coursifind ที่ได้ระบุไว้แล้วนั้น คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ และจะไม่ช่วยเหลือส่งเสริม หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน หรือผู้สอนคนอื่นๆ กระทำดังต่อไปนี้

(i) ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ที่อาจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการลอกเลียนแบบข้อมูลคนอื่นบน Coursifind รวมถึงโปรไฟล์ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร คลาสเรียน คำอธิบาย และข้อเสนอแนะต่างๆ

(ii) เสนอการให้บริการการสอนของคุณแบบฟรีๆ โดยไม่ผ่านการสอนที่ถูกต้อง เพื่อแลกกับรีวิวในทางบวก รวมถึงการให้เรตติ้ง/คะแนนดาวต่างๆ

(iii) เสนอการให้บริการการสอนผ่านผู้เรียนที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆ อาจจะเป็นคุณที่สร้างบัญชีขึ้นมาอีกบัญชีนึง หรือบุคคลที่สามก็ตาม มาทำการจองคลาสเรียน แต่ไม่ได้มีการเรียนการสอนจริงๆ เพื่อแค่ต้องการรีวิวเยอะๆในทางบวก และจำนวนเรตติ้ง/จำนวนคะแนนดาวที่เกินความเป็นจริง

(iv) ปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษา ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรต่างๆ

(v) ทำการโฆษณาแพลตฟอร์มอื่นที่เหมือนกับ Coursifind หรือสิ่งที่สามารถทดแทนกันได้ภายในแพลตฟอร์มเรา เช่น สถาบันกวดวิชา ทีมติวเตอร์อื่นๆ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการสอนพิเศษ และ

(vi) สนับสนุน หรือเชิญชวน ให้ผู้เรียน ติดต่อกับคุณนอกแพลตฟอร์ม Coursifind หรือยอมรับการชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม หากผู้เรียนของให้คุณให้บริการการสอนของคุณนอกแพลตฟอร์ม โปรดเตือน และแจ้งผู้เรียนว่าต้องสมัครเรียน และชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม Coursifind เท่านั้น คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับผู้เรียน หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Coursifind Customer Support) ของ Coursifind เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่คุณละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ Coursifind ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือปิดใช้งานบัญชี Coursifind ของคุณทันที และสามารถยึดเครดิตที่ได้รับ (ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)) และคุณอาจสูญเสียการเข้าถึงบทเรียน และประวัติการสอนของคุณบนแพลตฟอร์ม Coursifind หากคุณพบเห็น หรือเชื่อว่าผู้อื่นละเมิดข้อห้ามเหล่านี้ หรือคุณไม่แน่ใจว่าการกระทำใดๆ จะละเมิดข้อห้ามเหล่านี้หรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Coursifind Customer Support) ทันที

7. การติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หากคุณต้องการรายงานการละเมิดนโยบายผู้สอน ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายอื่นๆ รวมถึงต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ หรือมีคำถามโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Coursifind ได้ที่

(i) Email : coursifind@coursifind.com

(ii) LINE : @coursifind_tutor

(iii) Social Media : (Facebook / Instagram / TikTok) : Coursifind