นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

1. คำจำกัดความสำหรับบริการชำระเงิน

“Coursifind เครดิต” (Coursifind credits) หมายถึง สกุลเงินเสมือนที่ซื้อบนแพลตฟอร์ม Coursifind เพื่อใช้ซื้อบริการของผู้สอนเท่านั้น ไม่มีมูลค่าใดๆนอกแพลตฟอร์ม ซึ่งทุกๆบริการของผู้สอนทั้งหมด จะถูกชำระด้วย Coursifind เครดิตเท่านั้น

“ค่าบทเรียน/ค่าคลาสเรียน” หรือ“ค่าแพ็คเกจ” (Class fees) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เรียนจะต้องชำระให้กับผู้สอน สำหรับการใช้บริการการสอนนั้นๆ โดยค่าบทเรียน หรือค่าแพ็คเกจ ดังกล่าวจะถูกตั้งโดยทางผู้สอนเอง Coursifind จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเรียนนั้น ซึ่งผู้สอนแต่ละคนก็อาจจะมีค่าบทเรียน ค่าคลาสเรียน หรือค่าแพ็คเกจที่แตกต่างกัน

“ค่าธรรมเนียมการบริการ” (Service fees) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ Coursifind เรียกเก็บจากผู้สอน เมื่อผู้สอนได้ใช้งานแพลตฟอร์ม Coursifind ในการให้บริการการสอน ซึ่งเป็นค่าดำเนินการ และค่าบริหารระบบต่างๆของ Coursifind

“กระเป๋าเงินของผู้เรียน” (Student wallet) หมายถึง บัญชีของผู้เรียนที่ถูกสร้างเพื่อซื้อ Coursifind เครดิต สำหรับการใช้จ่ายค่าบทเรียน หรือค่าแพ็คเกจ บนแพลตฟอร์ม Coursifind

“กระเป๋าเงินของผู้สอน” (Tutor wallet) หมายถึง บัญชีของผู้สอนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับ Coursifind เครดิตจากการให้บริการบนแพลตฟอร์ม Coursifind

“วิธีการชำระเงิน”(Payment method) หมายถึง วิธีการ หรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้เรียนซื้อ Coursifind เครดิต เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ฯลฯ

“วิธีการถอนเงิน”(Withdrawal Method) หมายถึง วิธีการ หรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้สอนได้นำ Coursifind เครดิต มาเปลี่ยนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี

2. ข้อตกลงในบทเรียน

เมื่อผู้เรียนได้รับการยืนยันการบริการของผู้สอน วัน-เวลา และราคาแล้ว จะถือเป็นสัญญาระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ตามที่ผู้เรียนตกลงที่จะซื้อ ซึ่งผู้สอนตกลงที่จะส่งมอบบริการการสอนให้ โดยตกลงที่จะไม่ทำข้อตกลงตามสัญญาใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของ Coursifind หรือนโยบายต่างๆของ Coursifind ด้วยความสุจริตและยุติธรรม นอกจากนี้ผู้เรียน และผู้สอนแต่ละคนรับทราบ และยอมรับว่า คุณค่า ชื่อเสียง และความตั้งใจจริงของ Coursifind ที่จะทำให้ทุกคนบรรลุตามเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงข้างต้น

ดังนั้นผู้เรียน และผู้สอนได้ยอมรับว่า Coursifind มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบทเรียน รวมถึง การระงับ ยุติ หรือดำเนินการทางกฎหมายตามดุลยพินิจของ Coursifind แต่เพียงผู้เดียวที่เห็นว่าจำเป็น และสมควร เพื่อปกป้องคุณค่า ชื่อเสียง และความตั้งใจจริงในการมอบบริการ และประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม Coursifind

3. เงื่อนไขทางการเงินสำหรับผู้เรียน

ผู้เรียนต้องใช้ Coursifind เครดิต เพื่อชำระการบริการการสอน ชำระค่าบทเรียน หรือค่าแพ็คเกจต่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถชำระได้โดยวิธีอื่น ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะมีกระเป๋าเงินของผู้เรียนเป็นของตัวเองเพื่อเก็บ Coursifind เครดิต

3.1 การซื้อ Coursifind เครดิต

ผู้ใช้งานสามารถใช้วิธีการ หรือช่องทางต่างๆที่ Coursifind ได้จัดมาไว้ให้ในการซื้อ Coursifind เครดิต การให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Coursifind สำหรับวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องแสดงว่าผู้ใช้งานอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินที่คุณได้เลือกไว้ในหน้าการชำระเงินของบัญชี Coursifind หลังจากทำธุรกรรมสำเร็จ กระเป๋าเงินของคุณจะมีจำนวนเครดิต เท่ากับ จำนวนเงินที่ได้ถูกชำระมา

Coursifind จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล เว้นแต่ Coursifind จะอนุญาตให้บริษัทที่ให้บริการการชำระเงินผ่าน Coursifind สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบน Coursifind เท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน

ขั้นต่ำในการซื้อ Coursifind เครดิต คือ 50 บาท (ห้าสิบบาท) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อ 1 ธุรกรรม และค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่กับช่องทางที่ผู้เรียนเลือกชำระ (บุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการนั้นๆ) ซึ่งไม่ได้มีการเรียกเก็บจาก Coursifind เพิ่มเติมแต่อย่างใด

หากเติมเงินลงกระเป๋าเงินไม่สำเร็จ (ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม) เงินจะถูกคืนอัตโนมัติไปยังช่องทางเดิมที่ใช้ชำระเงินภายใน 5 วันทำการ

3.2 การขอคืนเงิน

การชำระเงินที่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บถือเป็นที่สิ้นสุด หากได้มีการชำระซื้อ Coursifind เครดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง Coursifindไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับ Coursifind เครดิตที่ผู้เรียนได้ทำการซื้อไว้ในทุกกรณี

3.3 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม

เมื่อผู้ใช้งานต้องการซื้อ Coursifind เครดิต คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบุคคลที่สามที่ให้วิธีการชำระเงินในช่องทางต่างๆ เช่น บัตรเดบิต/บัตรเครดิต พร้อมเพย์ ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ ทรูมันนี่วอลเลต หรือ แรบบิดไลน์เพย์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Coursifind และ Coursifind ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการชำระเงินแบบใด อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมของวิธีการนั้น ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบวิธีการชำระเงินดังกล่าวล่วงหน้า

3.4 การยกเลิกคำขอจองคลาสเรียน

ผู้เรียนสามารถยกเลิกคำขอจองคลาสเรียนได้หากคลาสเรียนนั้นมีระยะเวลาห่างจากเวลาคลาสเรียนที่จองไปมากกว่า 24 ชั่วโมง แต่ถ้าหากผู้เรียนถูกปฏิเสธคำขอจองคลาส หรือคำขอจองคลาสสิ้นสุดอายุลง (ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้สอนภายในระยะเวลาที่กำหนด) ผู้เรียนจะได้รับ Coursifind เครดิตคืนครบทั้ง 100% โดยจะถูกเพิ่มกลับเข้าไปในกระเป๋าเงินของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ

3.5 การยกเลิกคลาสเรียนที่ได้รับการยืนยันจากผู้สอนแล้ว

บทเรียน/คลาสเรียน ที่ผู้เรียนได้ทำการจองหรือส่งคำขอไป หากถ้าผู้สอนได้ยืนยันตอบรับการส่งมอบบริการการสอนให้แก่ผู้เรียนแล้ว จะถือเป็นพันธะสัญญาที่คุณได้ให้ไว้กับผู้สอนว่าจะทำการรับบริการนั้น ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการทำการยกเลิกบทเรียน/คลาสเรียน จะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น โดยที่

หากผู้เรียนยกเลิกคลาสเรียนก่อนถึงเวลาเริ่มเรียนที่จองไป มากกว่า 24 ชั่วโมง จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ และได้รับ Coursifind เครดิตคืนเต็มจำนวน

หากผู้เรียนยกเลิกคลาสเรียนก่อนถึงเวลาเริ่มเรียนที่จองไป น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง คุณจะไม่ได้รับ Coursifind เครดิตคืนแต่อย่างใด

3.6 การยืนยันเมื่อได้รับบริการการสอนเรียบร้อย

หลังจากผู้เรียนเรียนเสร็จ หรือได้รับบริการการสอนเสร็จแล้วในทุกคลาสเรียน ทาง Coursifind จะขอให้คุณทำการยืนยันว่าได้รับบริการนั้นเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้ง เพื่อเป็นการส่งมอบ Coursifind เครดิตสำหรับค่าบทเรียนนั้นให้แก่ผู้สอน และทำการให้เรตติ้ง และ/หรือรีวิวคลาสนั้นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนในครั้งถัดไป

3.7 การร้องเรียนคลาสเรียนที่ผู้สอนได้ทำการยืนยันคลาสเรียนแล้ว

หลังจากคลาสเรียน (ที่ได้รับการยืนยันจากผู้สอนเรียบร้อย) ถึงเวลาเสร็จสิ้น ผู้เรียนสามารถสามารถร้องเรียนคลาสเรียนได้หากผู้สอนไม่ได้เข้าสอนในเวลาที่กำหนด โดยจะไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมใดๆ และทาง Coursifind จะติดต่อประสานงานกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งผู้เรียน และผู้สอน โปรดเก็บ และมอบหลักฐานใดๆที่เกี่ยวกับคลาสเรียนนั้นๆเพื่อทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.8 ข้อเสนอแนะและการให้คะแนนในบทเรียน

หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการบริการสอนเรียบร้อยแล้ว หรือหลังจากจบคลาสเรียนในแต่ละครั้ง ทาง Coursifind ขอให้คุณแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนผู้สอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สอนได้กลับไปพัฒนาเพิ่มเติม และผู้เรียนท่านอื่นที่กำลังตัดสินใจเลือกลงเรียนกับผู้สอนท่านนั้น อย่างไรก็ตามคะแนนรีวิวของคุณ สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผย-ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราแนะนำให้ผู้เรียนรีวิว และเขียนด้วยความจริง ไม่ดูหมิ่น คุกคาม หรือใช้คำที่ไม่สุภาพต่อผู้สอนของท่าน

พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถรายงานให้ Coursifind ทราบ หากพบเห็นการละเมิด การฉ้อโกง หรือข้อความที่ดูหมิ่น คุกคาม ในการเขียนความคิดเห็น และการให้คะแนนของบุคคลอื่น โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา (Coursifind Customer Support)

4. เงื่อนไขทางการเงินสำหรับผู้สอน

ผู้สอนจะต้องใช้ Coursifind เครดิต เพื่อรับเงินค่าบริการการสอนจากผู้เรียน โดยผู้สอนแต่ละท่านจะมี “กระเป๋าเงินของผู้สอน” เพื่อเก็บ Coursifind เครดิต และเปลี่ยน Coursifind เครดิตนั้นเป็นเงินสดในกรณีที่ต้องการถอดเงินออกจากกระเป๋าเงิน

4.1 การยอมรับ - ปฎิเสธ คำขอจองคลาสเรียน

ผู้สอนสามารถยกเลิกคำขอจองคลาสเรียนจากผู้เรียนได้ ไม่มีผลต่อ Coursifind เครดิตของคุณ แต่จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้เรียน

4.2 การยกเลิกคลาสเรียนที่ผู้สอนได้ทำการยืนยันคลาสเรียนแล้ว

คลาสเรียนที่ผู้สอนได้ยืนยันตอบรับคำขอจากผู้เรียนแล้ว ถือเป็นพันธะสัญญาที่คุณได้ให้ไว้กับผู้เรียนว่าจะทำการส่งมอบบริการนั้นๆให้กับผู้เรียน ดังนั้นหากคุณได้ทำการยกเลิกคลาสเรียน อาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น

หากยกเลิกคลาสเรียนก่อนถึงเวลาเริ่มสอนที่ผู้เรียนได้ทำการจองไว้ มากกว่า 24 ชั่วโมง จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆจากผู้สอน

หากยกเลิกคลาสเรียนก่อนถึงเวลาเริ่มสอนที่ผู้เรียนได้ทำการจองไว้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น 18% ของค่าบทเรียนนั้น

สำหรับผู้สอนที่ทำการยกเลิกคลาสเรียนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเริ่มสอน ตั้งแต่คลาสแรกที่เริ่มสอน Coursifind เครดิตของคุณจะติดลบ และจะมีการหักในครั้งถัดไปเมื่อมี Coursifind เครดิต จากผู้เรียนเข้าถึงกระเป๋าเงินของคุณ หรือคุณสามารถเติมเงินเพื่อแก้ไขยอดติดลบดังกล่าว ผู้สอนใดที่มีเครดิตในกระเป๋าเงินติดลบ ผู้เรียนจะไม่สามารถค้นหาผู้สอน หรือเวลาตารางคลาสเรียนของผู้สอนได้นับจากวัน/เวลาที่เครดิตติดลบ

4.3 การถูกร้องเรียนคลาสเรียนที่ผู้สอนได้ทำการยืนยันคลาสเรียนแล้ว

หากคลาสเรียนที่เสร็จสมบูรณ์ใดๆ ที่ถูกแจ้งร้องเรียนจากผู้เรียนว่าผู้สอนไม่เข้าสอน และผลการตรวจสอบพบว่าผู้สอนไม่ได้เข้าสอนตามการแจ้ง ผู้สอนจะถูกตัดจากกระเป๋าเงินเป็นจำนวน 18% ของราคาคลาสเรียนดังกล่าว

4.4 ค่าธรรมเนียมของการใช้แพลตฟอร์ม Coursifind ในการให้บริการการสอน

Coursifind เก็บค่าธรรมเนียม (คอมมิชชั่น) เมื่อคลาสเรียน นั้นๆ สำเร็จเสร็จสิ้นลง และได้รับการยืนยันจากผู้เรียนแล้ว ซึ่งค่าคอมมิชชั่น คือ 18 % ของต้นทุนทั้งหมดของบทเรียนดังกล่าว (ค่าธรรมเนียมการบริการ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักเมื่อ Coursifind เครดิตถูกโอนจากผู้เรียนไปยังกระเป๋าเงินของผู้สอน

4.5 การหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการบริการ (คอมมิชชั่น)

ผู้สอนจะต้องไม่กระทำการ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชั่น โดยการกระทำ หรือกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

(i) แนะนำชักชวน หรือรับการชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม Coursifind หรือโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากบริการการชำระเงิน

(ii) การรายงาน หรือแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องสำหรับค่าบทเรียน หรือค่าแพ็คเกจ บนแพลตฟอร์ม Coursifind แล้วไปทำการเรียกเก็บส่วนต่างจากจำนวนเงินที่แจ้งไว้กับผู้เรียนภายหลัง

4.6 การถอนเงิน

เมื่อผู้สอนต้องการถอน Coursfind เครดิต คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการถอนเงิน ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Coursifind และ Coursifind ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในเรื่องนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการถอนแบบใดก็ตาม อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งขอแนะนำให้คุณตรวจสอบก่อนใช้วิธีการถอนเงินดังกล่าวก่อนตัดสินใจ

4.7 การหัก ณ ที่จ่าย

ณ ขณะนี้ Coursifind จะยังไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของการยื่นภาษี หรือหัก ณ ที่จ่ายให้ ผู้สอนทุกคนมีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% โดยผู้สอนสามารถขอคืนภาษีด้วยตนเองได้กับทางกรมสรรพากร

4.8 การชะลอการเบิกจ่ายเงิน

หาก Coursifind พิจารณาแล้วพบว่า การกระทำของผู้สอน อาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทการคืนเงิน หรือการเรียกร้องอื่นๆจำนวนมากจากผู้เรียนที่ซื้อบทเรียน หรือซื้อแพ็คเกจไปแล้ว Coursifind ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอ หรือหยุดการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หาก Coursifind สรุปได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วว่า ผู้สอนละเมิดข้อกำหนดของ Coursifind หรือนโยบายอื่นๆของ Coursifind ทางแพลตฟอร์มอาจปฏิเสธที่จะจ่ายเงินที่สะสมไว้ในกระเป๋าเงินของผู้สอน และหักเงินดังกล่าวจากกระเป๋าเงินของผู้สอนได้เช่นกัน

5. ภาษี

ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ได้รับจากการบริการการสอนของคุณ และจะต้องทำการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานกรมสรรพกร Coursifind ไม่สามารถและไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีให้แก่ผู้ใช้งานใดๆ

6. Coursifind เครดิต

6.1 Coursifind เครดิต ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร

ผู้ใช้งานรับทราบว่า

(i) Coursifind ไม่ใช่ธนาคาร และกระเป๋าเงินของผู้เรียน และผู้สอน เป็นบริการชำระเงินแทนที่จะเป็นบริการธนาคาร

(ii) Coursifind ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลประโยชน์ หรือผู้ไว้วางใจเกี่ยวกับเงินทุนของผู้ใช้งาน แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนและผู้ดูแล

(iii) Coursifind ไม่ใช่ธนาคาร ที่ดูแลเรื่องเงินฝาก ดังนั้นจำนวนเงินที่โอนผ่าน หรือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของคุณ ทั้งผู้เรียน และผู้สอน จะไม่ได้รับการประกันเงินฝาก หรือมีดอกเบี้ยใดๆ

(iv) 1 Coursifind เครดิต มีค่าเท่ากับจำนวนเงินบาท 1 บาท

6.2 การหมดอายุของ Coursifind เครดิต

Coursifind เครดิตสามารถใช้ได้ตลอด และไม่มีวันหมดอายุ

7. สิทธิ์ของ Corusifind เกี่ยวกับบัญชี และเงินทุนของ Coursifind

7.1 ความปลอดภัย และการฉ้อโกงทางการเงิน

ในความรับผิดชอบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย Coursifind อาจกำหนดขีดจำกัดในการทำธุรกรรม สำหรับผู้ใช้งานบางคน หรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อกับมูลค่าของธุรกรรม หรือการเบิกจ่ายใดๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือจำนวนธุรกรรมต่อวัน หรือช่วงเวลาอื่นๆ หากเราเห็นว่ามีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

7.2 ข้อห้ามในการฉ้อโกงที่เป็นมิตร (Friendly Fraud)

“การฉ้อโกงที่เป็นมิตร” คือการที่บุคคลหนึ่งโต้แย้งกับผู้ให้บริการชำระเงินโดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจให้ใช้บัตรเครดิตของตน (หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ) แล้วแจ้งกับผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อขอรับเงินคืน เนื่องจาก Coursifind ไม่มีนโยบายการคืนเงินให้กับผู้ใช้งาน

พฤติกรรมประเภทนี้ผิดกฎหมาย และเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการชำระเงินทุกราย Coursifind ต่อต้านการฉ้อโกงที่เป็นมิตรอย่างเคร่งครัด หากพบการฉ้อโกงที่เป็นมิตร บัญชี Coursifind ของผู้เรียน และกระเป๋าเงินของผู้เรียน จะถูกปิดใช้งาน รวมถึงเครดิตที่ซื้อจะถูกยึด และผู้เรียนจะถูกบันทึกว่าเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางการเงิน

ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดโดยสุจริต Coursifind สามารถขอยกเลิก และย้อนกลับธุรกรรมได้ ให้ผู้เรียนติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Coursifind Customer Support) เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางการเงินใดๆ

8. ข้อห้าม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Coursifind อย่างไม่เหมาะสมที่มีการชี้แจ้งไปแล้วนั้น ผู้ใช้งานยังยอมรับ และเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานยอมรับว่าคุณจะไม่ละเมิดข้อห้ามต่อไปนี้

(i) ละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ หรือคำสั่งของศาล เช่น การฟอกเงิน และการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต หรือการโจรกรรม

(ii) ใช้บริการการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในนโยบายการชำระเงินนี้

(iii) ใช้บริการการชำระเงิน เพื่อแจกจ่าย โพสต์ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใด รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล หรือข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือหมายเลขบัญชี หรือรูปถ่ายของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

(iv) ลงทะเบียนวิธีการชำระเงิน หรือวิธีการถอนเงิน จากบัญชี Cousifind โดยที่ไม่ได้ใช้บัญชีของตัวคุณเอง หรือคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้

(v) พยายามตรวจสอบ หรือทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ หรือเครือข่าย Coursifind ใดๆ หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการตรวจสอบสิทธิ์ใดๆ

(vi) ปลอมแปลง header ของแพ็กเกจ TCP/IP หรือส่วนใดก็ตาม เพื่อส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลอกลวง หรือระบุแหล่งที่มาที่เป็นเท็จ

(vii) พยายามถอดรหัส แยกชิ้นส่วน หรือทำ reverse engineer ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการการชำระเงิน

(viii) ใช้บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ โดยฉ้อโกง

(ix) สนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามในการดำเนินการใดๆที่กล่าวมาข้างต้น

Coursifind มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับการละเมิดใดๆ ข้างต้นในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย นอกจากนี้ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการชำระเงินนี้ Coursifind อาจดำเนินการหลายอย่างกับคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการ จำกัดการเข้าถึงบัญชี Coursifind ของคุณ และบริการการชำระเงินใดๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับการละเมิดนโยบายการชำระเงินนี้

9. ข้อโต้เถียงระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้เรียน และผู้สอนเกิดขึ้น Coursifind สนับสนุนให้ผู้เรียน และผู้สอน สื่อสารกันโดยตรง และพยายามแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วยความประนีประนอม แต่หากว่าไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวได้ และต้องการให้ Coursifind เป็นผู้ช่วยไกลเกลี่ยในความขัดแย้งนั้น ให้ผู้สอน และผู้เรียน จัดทำบันทึกการสื่อสารเกี่ยวข้อพิพาทซึ่งควรแสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัน-เวลา และรายละเอียดการสื่อสาร ส่งให้กับฝ่าย Coursifind Customer Support

Coursifind จะประเมินข้อพิพาทด้วยความเป็นกลางที่สุด โดยที่มีอำนาจในการแก้ไขข้อพิพาทตามดุลยพินิจของแต่เพียงผู้เดียว และการระงับข้อพิพาทของ Coursifind จะถือเป็นที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้ Coursifind จึงมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็น การโอนเครดิต การเสนอคืนเงิน หรือทำรายการย้อนกลับ และเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

10. การติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หากคุณต้องการรายงานการละเมิดนโยบายการชำระเงิน รวมถึงต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ หรือมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Coursifind ได้ที่

(i) Email : coursifind@coursifind.com

(ii) LINE : @coursifind

(iii) Social Media : (Facebook / Instagram / TikTok) : Coursifind