คุณสามารถ ค้นหาทุกคอร์ส

บน Coursifind

header-cousifind
platform
คอวร์ซิไฟนด์ ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการศึกษา และอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและผู้สอนมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการศึกษาไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ภายในห้องเรียน สถาบันการสอน หรือเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มใดเท่านั้น

เราอยากเพิ่มขีดความสามารถของการศึกษาที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยการค้นหาผู้สอน การจองห้องเรียน การจัดการตารางเรียน/สอน และการติดตามวิชาที่ต้องเรียน/สอน จะต้องมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ใช้งาน เรายังมุ่งเน้นที่จะเปิดรับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในทุกสาขาวิชาอาชีพโดยผ่านระบบการคัดกรองผู้สอนจากทีมงานคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบคอวร์ซิไฟนด์เป็นหลัก

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำและส่งเสริมด้านระบบการศึกษาทางออนไลน์ของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสริมเสรีภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในทุกช่วงวัยให้ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล